HOTLINE ‎+49 40 689878-888
Konsenja u ritorn tal-ordnijiet b'xejn
Dritt għar-ritorn fi 30 ġurnata
 
 
Warenkorb (0)0,00 €
 
 
 
Konsenja u ritorn tal-ordnijiet b'xejn
Dritt għar-ritorn fi 30 ġurnata
 

 
 
 

Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali

 
Paġna ewlenija  > Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali
Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali
 

Taqsima 1 Ambitu

(1) Għall-kuntratti dwar il-bejgħ u l-konsenja ta' oġġetti mobbli (minn issa: „merkanzija“ ) bejnek bħala klijent u bejna, Edeloptics GmbH, Nobistor 16, 22767 Hamburg jgħoddu esklussivament it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali li ġejjin, fil-verżjoni applikabbli tagħhom fil-mument tal-konklużjoni tal-kuntratt. Kull kundizzjoni li tvarja mill-oriġinal ma tiġix aċċettata sakemm ma naqblux espliċitament magħha.
(2) Dawn it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali huma biss validi, jekk inti konsumatur kif imfisser taħt l-artikolu 13 tal-BGB. Skont l-artikolu 13 tal-BGB, kwalunkwe persuna naturali li tidħol fi tranżazzjoni legali għal skop mhux kummerċjali u li ma jkunx marbut ma' attività professjonali indipendenti tagħha, tiġi meqjusa bħala konsumatur.

Taqsima 2 Offerta u Konklużjoni tal-Kuntratt
(1) Id-deskrizzjoni tal-prodotti tagħna sew fil-ħanut online tagħna kif ukoll fil-fuljetti, reklami u materjal promozzjonali oħra u fil-ħanut tagħna f'Amburgu, fil-Ġermanja ma tirrappreżenta l-ebda offerta li torbot legalment, iżda hija sempliċement stedina sabiex tissottometti l-offerta tiegħek (hekk imsejħa invitatio ad offerendum).
(2) Meta tordna fil-ħanut online tagħna u tikklikkja l-buttuna "Ixtri" fl-aħħar tal-proċess tal-ordni, inti tissottometti ordni vinkolanti tal-oġġetti fil-basket tax-xiri tiegħek. Aħna nibagħtulek imejl immedjatament wara s-sottomissjoni tal-ordni tiegħek (notifika ta' riċevuta), sabiex nikkonfermaw li nkunu rċevejna l-ordni. Din in-notifika ma tikkostitwix aċċettazzjoni tal-kuntratt tax-xiri. Il-kuntratt tax-xiri jiġi konkluż biss meta aħna naċċettaw l-ordni online tiegħek billi nibagħtulek notifika ta' konferma tal-ordni separata permezz ta' imejl jew billi nibagħtulek il-merkanzija ordnata fi żmien ħamest ijiem.
(3) Aħna naħżnu t-test tal-kuntratt u nibagħtulek l-informazzjoni dwar l-ordni permezz ta' imejl. Għandek aċċess f’kull ħin għal dawn it-Termini u Kundizzjonijiet Ġenerali billi żżur hawn. Tista' tara l-ordnijiet li tkun għamilt fil-passat fil-kont tal-klijent tiegħek tal-websajt tagħna.

Taqsima 3 Prezzijiet

(1) Il-prezzijiet kollha jeskludu l-ispejjeż tal-konsenja. L-ammont ta' Spejjeż tal-konsenja li għandek tħallas huwa inkluż fil-lista tagħna dwar l-ispejjeż tal-konsenja.
(2) Għat-trasport jgħoddu l-prezzijiet tagħna fil-munita tal-għażla tiegħek, fil-ħin li teffettwa l-ordni tal-merkanzija. Il-prezzijiet kollha jinkludu l-VAT statutorju fir-rata legali rilevanti għall-konsenji f'pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Għal bejgħ lejn pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea, aħna ma nikkalkulawx VAT. Madankollu, inti responsabbli biex tħallas kull taxxa addizzjonali dwar l-importazzjoni u spejjeż doganali oħra li jistgħu jinħolqu fil-pajjiż fejn inkunu bagħtnilek il-merkanzija. Għal twassil fl-Isvizzera, aħna nħallsu kull taxxa addizzjonali dwar l-importazzjoni u spejjeż doganali oħra. Dan ifisser li inti ma tkun suġġett għal ebda spiża oħra barra l-prezz muri lilek fil-munita applikabbli u Spejjeż tal-konsenja.

Taqsima 4 Modalitajiet ta' Ħlas, Konsenja, Dispaċċ

(1) Il-prezz sħiħ tax-xirja huwa duvut immedjatament wara li jiġi konkluż il-kuntratt tax-xiri, sakemm ma jkunx hemm deroga mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 2 sa 4.
2) Tista' tagħżel bejn il-metodi ta' ħlas li ġejjin:
  • Karta ta' kreditu. Il-karti ta' kreditu li naċċettaw bħal issa huma: Visa, Mastercard, American Express. Meta tħallas b'karta ta' kreditu, l-ammont jittieħed mil-kont tiegħek meta nibagħtu l-merkanzija.
  • PayPal (sib aktar informazzjoni dwar il-ħlas bis-servizzi ta' PayPal fuq www.paypal.de),
  • Pagament bil-quddiem (il-pagamenti bil-quddiem għandhom iseħħu sa mhux aktar tard minn 10 ijiem mill-konferma tal-ordni. Jekk il-pagament ma nirċivuhx fil-kont tagħna fi żmien 21 ġurnata, l-ordni tiegħek tiġi awtomatikament ikkanċellata)
  • Ħlas mal-konsenja (tariffa għall-ħlas mal-konsenja €4.90)


(3) Il-konsenja ssir wara li nkunu rċevejna l-ħlas,bi flus kontanti mal-konsenja jew jekk il-kumpannija tas-servizzi ta' ħlas tikkonfermalna li tkun ħadet ir-riskju hi stess.
(4) Sakemm ma jkunx sar xi ftehim prevju bejn il-partijiet, aħna niddeterminaw it-tip ta' konsenja, ir-rotta u l-ispeditur tal-merkanzija skont stima tagħna.
(5) Aħna ninfurmawk immedjatament jekk ikun hemm xi dewmien fil-konsenja.

Taqsima 5 Tpaċija, Ritenzjoni

Inti għandek biss dritt għal tpaċija jekk il-kontrotalbiet tiegħek ma jkunux ġew ikkontestati jew legalment vinkolanti. Għall-infurzar tad-drittijiet ta' ritenzjoni inti tista' teżerċita d-dritt tiegħek biss permezz ta' tpaċijiet li joriġinaw fl-istess relazzjoni legali.

Taqsima 6 Dritt ta' Ritorn

Ladarba tkun ordnajt xi merkanzija mill-ħanut online tagħna, għandek id-dritt ta' ritorn segwenti:
Struzzjonijiet għar-ritorn:

Dritt għar-ritorn
Il-merkanzija li tirċievi tista' tagħtihielna lura mingħajr bżonn ta' spjegazzjonijiet billi tirritornaha fi żmien 30 ġurnata. Dan il-perjodu jibda wara li jaslu dawn l-istruzzjonijiet bil-miktub (eż. ittra, fax, imejl), iżda mhux qabel ma tasal il-merkanzija għand ir-riċevitur (f'każ ta' kunsinni rikorrenti ta' merkanzija simili - mhux qabel ma tasal l-ewwel konsenja parzjali) u mhux qabel ma jitwettqu l-obbligi tagħna skont sezzjoni 2 ta' Artikolu 246 flimkien ma' sezzjoni 1(1 u 2) tal-EGBGB kif ukoll l-obbligi tagħna skond is-sezzjoni 312g(1) Klawżola 1 tal-BGB flimkien ma' sezzjoni 3 ta' Artikolu 246 tal-EGBGB. Fil-każ uniku ta' merkanzija li ma tistax tintbagħat bħala pakkett (eż. mekanzija goffa), ir-ritorn jista' jsir ukoll wara li tibgħatilna rikjesta ta' ġbir bil-miktub. Sabiex tikkonforma maż-żmien ta' ritorn, huwa biżżejjed jekk tibgħat il-merkanzija jew ir-rikjesta ta' ġbir fiż-żmien stipulat. Fi kwalunkwe każ, aħna nassumu l-ispejjeż u r-riskju tar-ritorn tal-merkanzija. Ir-ritorn u r-rikjesta ta' ġbir għandhom jintbgħatu lil:

Edeloptics GmbH
Nobistor 16
22767 Hamburg
Germany
Fax: +49 40 689878-828
Imejl: info@edel-optics.com.mt


Fil-każ ta' rikjesta ta' ġbir, il-merkanzija tinġabar minn għandek.

Konsegwenzi tar-ritorn

Fil-każ ta' ritorn effettiv, is-servizzi rċevuti reċiprokament għandhom jiġu rritornati. L-istess japplika għal kull benefiċċju derivat minnhom. Fil-każ ta' deterjorazzjoni tal-oġġett u użu (eż. benefiċċji tal-użu) li ma jkunx jista' jew mhux kompletament jew ikun jista' biss jiġi rritornat fi stat deterjorat, inti għandek tħallas kumpens adegwat. Għad-deterjoment tal-oġġett u benefiċċji derivati​​, inti għandek tħallas kumpens biss jekk id-deterjoment tal-oġġett jew benefiċċji derivati​​ tkun saret b'riżultat ta' użu li jmur oltri dak maħsub fl-ittestjar għall-proprjetajiet u funzjonijiet tiegħu. Bi "ttestjar għall-proprjetajiet u funzjonijiet" wieħed jifhem ittestjar u ppruvar tal-merkanzija bl-istess mod li persuna tagħmel f'ħanut. Obbligi dwar il-ħlas lura għandhom jiġu sodisfatti fi żmien 30 ġurnata. Għalik, dan il-perjodu jibda minn meta tibgħat il-merkanzija jew tagħmel rikjesta ta' ġbir, u għalina minn meta nirċievu l-merkanzija.

Transazzjonijiet iffinanzjati

Jekk tkun iffinanzjajt dan il-kuntratt b'għajnuna ta' self finanzjarju u mbgħad tagħmel użu mid-dritt tiegħek għar-ritorn, int ma tibqax aktar marbut mal-kuntratt ta' self, dejjem jekk iż-żewġ kuntratti jibnu unità ekonomika bejniethom. Dan huwa partikolarment minnu jekk aħna nkunu fl-istess ħin is-selliefa tiegħek jew meta s-sellief tiegħek ikun iffinanzja s-self tiegħek bl-għajnuna tagħna. Jekk is-self ikun diġà ġie rritornat meta l-irtirar isir effettiv jew il-merkanzija tkun ġiet irritornata, hekk is-sellief tiegħek jidħol fil-parti dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-kuntratt finanzjarju tagħna li tirrigwarda l-konsegwenzi legali tal-irtirar jew ritorn. Jekk inti tixtieq, kemm jista' jkun, tevita kull obbligu kuntrattwali, agħmel użu mid-dritt għar-ritorn u ħassar il-ftehim ta' self, anke jekk tkun ukoll eliġibbli għad-dritt ta' rtirar.

Tmiem tal-istruzzjonijiet għar-ritorn


Taqsima 7 Esklużjoni mid-Dritt ta' Ritorn

Id-dritt ta' ritorn ma japplikax fuq kuntratti għall-bejgħ mill-bogħod fejn il-provvista ta' prodotti tkun saret għall-ispeċifikazzjonijiet tal-konsumatur jew tkun ġiet kjarament imfassla għall-bżonnijiet personali tal-konsumatur.

Taqsima 8 Riserva tat-Titolu

Nirriservaw it-titolu għall-oġġetti mixtrija sakemm il-ħlas tagħhom ikun seħħ fis-sħiħ.

Taqsima 9 Garanziji

(1) Il-perjodu ta' garanzija huwa ta' sentejn. Il-perjodu ta' garanzija jibda malli tirċievi l-merkanzija. Partijiet ta' konsum jew soġġetti għal xedd u kedd huma esklużi mill-garanzija.
(2) Aħna ma nieħdu l-ebda responsabbiltà għal ħsarat ikkawżati minnek jew danni kkawżati minn użu, ħażna, tqandil jew trattament mhux xieraq jew negliġenti tal-prodott. Fil-każ ta' awto-eżekuzzjoni tiġi eskluża t-talba ta' rimborż tal-ispejjeż jekk qabel ma tkunx stabbilixxejt skadenza raġjonevoli magħna bla suċċess.

Taqsima 10 Dispożizzjonijiet Finali

(1) Japplikaw il-liġijiet tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja taħt esklużjoni tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-kuntratti ta’ bejgħ internazzjonali ta’ oġġetti ta’ konsum (CISG).
(2) Meta tordna mill-ħanut online tagħna, inti tista' tagħżel [VERTRAGSSPRACHEN] bħala l-lingwa tal-kuntratt tiegħek. Jekk inti tixtri l-merkanzija fil-ħanut tagħna f'Amburgu, il-Ġermanja, il-lingwa tal-kuntratt tkun il-Ġermaniż.
(3) Sakemm ma jkollokx ġurisdizzjoni ġenerali fil-Ġermanja jew tittrasferixxi r-residenza tiegħek mill-Ġermanja għall-esteru wara l-konklużjoni tal-kuntratt jew ir-residenza tiegħek fil-ħin tal-azzjoni ma tkunx magħrufa, il-post tal-ġurisdizzjoni għall-kawżi kollha li jirriżultaw minn jew b'konnessjoni ma' dan il-kuntratt huwa Amburgu/Ġermanja.

Fit-28/8/2012

Edeloptics GmbH
Nobistor 16
22767 Hamburg
Ġermanja


Telefon: ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎+49 40 689878-888
Fax: +49 40 689878-828
Imejl: info@edel-optics.com.mt
Internet: www.edel-optics.com.mt


Direttur Maniġerjali: Dennis Martens


Qorti għar-reġistru kummerċjali: Amtsgericht Hamburg
Numru tar-registru: HRB 108926
Numru tal-VAT: DE264070174

Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Għandek bżonn għajnuna?
Jekk ikollok bżonn ta' għajnuna, toqgħodx lura milli ċċemplilna fuq:
+49 40 689878 888
10-18
 
 
Opinjonijiet tal-klijenti
cic
Karta tal-kreditu
restPaypal
Paypal
wire
Trasferiment Bankarju
cod
Ħlas mal-konsenja
 
Il-ħanut tagħna
 
VIDEO TUTORIALS